24 Μαΐ 2008

Κύριος

"Ας ξέρει, λοιπόν, ο Ισραήλ με βεβαιότητα, ότι, ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό, τούτον τον Ιησού, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. (Πράξεις κεφ 2 εδ 36)"

Ας μάθει λοιπόν όλη η γη με βεβαιότητα ότι ο Θεός έκανε Κύριο και Χριστό, τον Ιησού, ο οποίος σταυρώθηκε και εμείς.

Λόγια σταράτα, γεναία, αληθινά. Ο Σωτήρας θα πέθαινε στον σταυρό ακόμα και αν ο μόνος που θα σωνόταν ήμουν εγώ. Τέτοια είναι η αγάπη Του.

Βοήθησέ με να κατανοήσω την απέραντη αγάπη σου, να ζήσω σύμφωνα με αυτήν, κάθε στιγμή να έχω την βεβαιότητα ότι εσύ είσαι Κύριος και Χριστός, Βασιλιάς και Σωτήρας μου. Και ας αναγγείλω τα νέα σε όλους παντού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: