12 Μαΐ 2008

Τόλμη

"...τον Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα που αποδείχθηκε σε σας από τον Θεό με δυνάμεις και τέρατα και σημεία...τούτον, παίρνοντάς τον,...με άνομα χέρια, αφού τον σταυρώσατε, τον θανατώσατε. (Πράξεις κεφ 2 εδ 22-23)"

Τόλμη. Τον άνδρα που αποδείχθηκε από τον Θεό που εσείς τον σταυρώσατε.
Ο στατιώτης δεν πρέπει να φοβάτε την αντιπαράθεση, πρέπει να φέρνει τον όχλο μπροστά στις ευθύνες του. Να μάχεται με ζήλο και τόλμη.
Ο στρατιώτης δεν είναι πολιτικός για να χαϊδεύει τα αυτά των ακροατών. Πρέπει να ξυπνάει συνειδίσεις.
Ο στρατιώτης πρέπει να στέκετε και να διαλαλεί την αλήθεια ανεξάρτητα του κόστους.

Ο στρατιώτης Πέτρος όμως λίγες μέρες πριν είχε αρνηθεί ότι γνώριζε τον Σωτήρα τρεις φορές. Τότε ήταν φοβησμένος και αδύναμος, μετριοπαθής. Τώρα ήταν γεμάτος τόλμη. Η διαφορά ήταν ότι τώρα ο Στατηγός είχε εμφανιστεί, τον είχε εμπνεύσει, του είχε δώσει δήναμη και τόλμη. Ο Στρατηγός τον είχε μεταμορφώσει.

Ξανά και ξανά βλέπω ότι από μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ότι είμαι φοβισμένος, ότι χωρίς Αυτόν θα μείνω στην μετριοπάθεια.

Στρατηγέ μου (Άγιο Πνεύμα) έλα μέσα μου, δώσε μου δήναμη και τόλμη, βοήθησέ με να σταθώ και να διαλαλίσω τα θαυμάσια του Πατέρα και του Σωτήρα, κάνε με μάχημο στατιώτη Σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: