24 Σεπ 2008

Θεωρία και πράξη

Σας παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί,
χάρη των οικτιρμών του Θεού,
παραστήστε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή,
άγια, ευάρεστη στον Θεό,
η οποία είναι η λογική σας λατρεία.
Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα,
αλλά μεταμορφώνεστε
διαμέσου της ανακαίνισης του νου σας,

ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού,
το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
(προς Ρωμαίους κεφ 12 εδ 1-2)

Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτη,
αποστρέφεστε το πονηρό,
προσκολλάστε στο αγαθό.
Γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας προς τον άλλον
διαμέσου της φιλαδελφίας,

προλαβαίνοντας να τιμάτε ο ένας τον άλλον,
στον ζήλο μη είστε οκνηροί,
ως προς το πνεύμα παλλόμενοι από θέρμη,
υπηρετώντας τον Κύριο ως δούλοι,
στην ελπίδα χαίροντας,
στη θλίψη υπομένοντας,
στην προσευχή προσκαρτερώντας,
στις ανάγκες των αγίων μεταδίδοντας,
τη φιλοξενία ακολουθώντας.

Ευλογείτε αυτούς που σας καταδιώκουν,
ευλογείτε, και μη καταριέστε.
Χαίρεστε μ' αυτούς που χαίρονται
και κλαίτε μ' αυτούς που κλαίνε.
Να έχετε το ίδιο φρόνημα ο ένας προς τον άλλον,
μη υψηλοφρονείτε,
αλλά συγκαταβαίνετε στους ταπεινούς,
μη φαντάζεστε τους εαυτούς σας φρόνιμους.
Σε κανέναν μη ανταποδίδετε κακό αντί κακού,
προνοείτε τα καλά μπροστά σε όλους τους ανθρώπους.
Αν είναι δυνατόν, όσον αφορά το δικό σας μέρος,
ειρηνεύετε με όλους τους ανθρώπους.


Αγαπητοί, μη εκδικείτε τον εαυτό σας,
αλλά, δώστε τόπο στην οργή, επειδή, είναι γραμμένο:
"Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση,
λέει ο Κύριος".

Αν, λοιπόν, ο εχθρός σου πεινάει, δίνε του να φάει,
αν διψάει, δίνε του να πιει,
επειδή, κάνοντας αυτό,
θα επισωρεύσεις κάρβουνα φωτιάς επάνω στο κεφάλι του.

Μη νικάσαι από το κακκό,
αλλά νίκα το κακό διαμέσου του αγαθού.
(προς Ρωμαίους κεφ 12 εδ 9-21)


Βασιλιά, το θέλημά Σου είναι πράγματι
αγαθό και ευάρεστο και τέλειο.
Δώσε μου δύναμη να το εκτελώ.
Βοήθησέ με μέσα στην αδυναμία μου.
Κάνε με φώς Σου στον κόσμο.
Ξεχώρισέ με και βοήθησέ με
να μην συμμορφώνομαι με τον κόσμο.
Δώσε μου αγάπη, την αγάπη Σου, Βασιλιά.
Δώσε μου ταπεινοφροσύνη.
Δώσε μου πνεύμα υπηρεσίας.
Σε ευχαριστώ Βασιλιά μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: