20 Αυγ 2008

Θα μας ευλογήσει ο Θεός

Ο Θεός να μας σπλαχνιστεί, και να μας ευλογήσει!
Να επιλάμψει επάνω μας το πρόσωπό του.

Για να γνωριστεί στη γη ο δρόμος σου,
σε όλα τα έθνη η σωτηρίας σου.

Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ,
ας σε υμνούν όλοι οι λαοί.

Ας ευφρανθούν και ας αλαλάξουν τα έθνη,
επειδή, θα κρίνεις τους λαούς με ευθύτητα,
και θα οδηγήσεις τα έθνη στη γη.

Ας σε υμνούν οι λαοί, Θεέ,
ας σε υμνούν όλοι οι λαοί.

Η γη θα δίνει τον καρπό της,
θα μας ευλογήσει ο Θεός, ο Θεός μας.
Θα μας ευλογήσει ο Θεός
και θα τον φοβηθούν όλα τα πέρατα της γης.

(από τον Ψαλμό 67)


Δεν υπάρχουν σχόλια: