19 Ιουν 2008

Παρέες

"Μη ζηλεύεις τους κακούς ανθρώπους ούτε να επιθυμείς να είσαι μαζί τους, επειδή, η καρδιά τους μελετάει καταδυνάστευση, και τα χείλη τους μιλούν κακουργίες. (Παροιμιες κεφ 24 εδ 1-2)"

Βασιλιά κράτησέ με καθαρό, να μην ζηλεύω τα αγαθά, την δόξα, την εξουσία ανθρώπων που είναι μακριά από σένα. Κράτησέ με ταπεινό και βοήθησέ με να είμαι ευνόμων πάντοτε για τα δώρα σου στη ζωή μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: